Cứu dữ liệu ổ cứng

 • Getting Disk built-in information,Family info、SPT、OVERLAY Loading;
 • Head Map Editing in RAM;
 • Regenerate ROM for PCB 1640 and newer WD hard drives;
 • Capability to load ATA and Module 13 for fixing new undected WD hdds;
 • Module DIR importing and automatic searching to read modules and tracks;
 • ATA Command operation: SoftReset,HardReset,Spin UP, DOWN, Force Loading, etc;
 • Logical Scan, adding bad sectors to G-list or P-list;
 • New ROYL HDD Slow Detection fix;
 • Password view and removal;
 • Sectors Editing, Sectors Wiping;
 • Modules Editing;
 • Track Editing;
 • Rom Mods View and Editing;
 • RAM view and editing;
 • Bad Sector Auto Scan;
 • Add bad sectors by LBA range;
 • SF Log Repair;
 • Module directory editing;
 • HDD ID and compacity editing;
 • Firmware testing/detecting the good or bad modules for editing/writing;
 • Operation logs are available;
 • CHS<>LBA;
 • NHPA-recover the LBA of original disk;
 • Load overlay;
 • Track split to modules for ROYL series;
 • ROM operations: ROM backup, write, head map editing/depop, module 47 recovery, Deep test, head adaptive parameters editing, ROM regeneration, DIR start address editing, etc;
 • Firmware Operations: read/write, ATA mod regeneration, track read/write, SA read/write, reserved area format, o2 mod regeneration, head r/w testing, zone disabling, etc;
 • Defects management: G-list, P-list, T-list, SA-list, SMART and translator manager with powerful and useful features;
 • Self-test optimization;
 • Format manager;
 • More hdd repair features are available in the upgrade program of this advanced western digital hard drive repair hardware tool.

Chúng tôi không quảng cáo về mình, mục đích ra đời website này www.suahdd.com mong rằng những bạn trẻ yêu thích về ngành cứu dữ liệu hiện còn mới mẻ tại Việt Nam: Có những nhận thức đúng đắn và kiến thức mà không phải tốn nhiều công sức mò mẫm nghiên cứu như chúng tôi khởi đầu vào nghề. www.suahdd.com vinh dự trở thành đại diện duy nhất tại Việt Nam về cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật : sửa chữa - cứu dữ liệu HDD . các sản phẩm của DFL là những công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất hiện nay. www.suahdd.com ngoài việc sửa chữa và phục hồi dữ liệu cho khách hàng, với kinh nghiệm gần 10 năm về HDD chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp các tài liệu, tool về sửa chữa và phục hồi dữ liệu.

Copyright © 2016 by cuudulieuhdd.net